საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

დუშეთის მიუსაფარი ძაღლებისთვის

ჩვენი, დუშეთის სკოლის მოსწავლეების მიზანია ქალაქ დუშეთში მიუსაფარი ძაღლების პრობლემის გადაწყვეტა. იმ…