საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

Დიდი დიღმის ტერიტორიაზე საჯარო სკოლების მშენებლობა

Დიდი დიღმის ტერიტორიაზე ახალი საჯარო სკოლების მშენებლობა 2023-2024წწ...

Საბანკო კრედიტების პროცენტების შემცირება

Საბანკო კრედიტების პროცენტების დაკლების მოთხოვნა....