საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ყოველი სასწავლო წლის დაწყების პირველ დღეს ჩატარდეს ზღაპრის ფესტივალი!

             სასკოლო ცხოვრება ერთი დიდი ზღაპარია და ამ პერიოდს ყველა ადამიანი ტკბილად იხსენებს. ყველ…