საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ქ. თბილისის 147-ე საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. მოგმართვათ ქ. თბილისის 147-ე სკოლის მშობლები. როგორც მოგეხსე…