დაამატე პეტიცია
გამოკითხვა
აპირებთ თუ არა არჩევნებზა წასვლას?
 • 58.3%
  კი
 • 33.3%
  არა
 • 8.3%
  ჯერ არ გადამიწყვეტია
 • კი
 • არა
 • ჯერ არ გადამიწყვეტია
თქვენი პასუხი მიღებულია
როგორ აფასებთ "ქართული ოცნების" მუშაობას?
 • 17.6%
  დადებითად
 • 70.4%
  უარყოფითად
 • 11.9%
  მიჭირს პასუხის გაცემა
 • დადებითად
 • უარყოფითად
 • მიჭირს პასუხის გაცემა
თქვენი პასუხი მიღებულია
საზოგადოება #ბოთლიყლაპია აპარატებისთვის