საკონტაქტო ინფორმაცია

დუშეთის მიუსაფარი ძაღლებისთვის

ჩვენი, დუშეთის სკოლის მოსწავლეების მიზანია ქალაქ დუშეთში მიუსაფარი ძაღლების პრობლემის გადაწყვეტა. იმ…

დუშეთის ბულვარისთვის

  ჩვენ, ქ.დუშეთში მცხოვრები მოხალისეები, ვქმნით პეტიციას,რათა მოვითხოვოთ დუშეთის ბულვარის ვანდალიზმი…

"ემიგრანტი ქალი"

მე ვარ თამარ ზოიძე ემიგრანტი ქალი. ვიმყოფები ესპანეთში. 2020 წელს გამიჩნდა იდეა რომ, დაწესდეს ემიგრა…

შეჩერდეს ზალდასტანიშვილების ქუჩის განაშენიანება მაღალსართულიანი კორპუსებით

ჩვენ, ზურაბ და თეიმურაზ ზალდასტანიშვილების ქუჩის მაცხოვრებლები მივმართავთ ქ თბილისის მერს, კახა კალა…

დავეხმაროთ ბაღდათელ ცუგოებს

ჩვენს მუნიციპალიტეტში არის ბევრი მიუსაფარი ძაღლი, რომელებიც არ არიან საკვებით უზრუნველყოფილნი და ასე…

უფასო დასალევი წყალი

1.როდესაც ადამიანებს აქვთ წვდომა უფასო სასმელ წყალზე, ისინი ნაკლებად ყიდულობენ წყალს პლასტმასის ბოთლ…

"ოქროს ჩარდახის" გადასარჩენად

მოგმართავთ ქ. ქუთაისში კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული კატეგორიის ძეგლის XVII საუკუნის მეფეთა რეზიდ…

აიკრძალოს ონლაინ კაზინოები.

ონლაინ კაზინოები უნდა აიკრძალოს ვინაიდან,ონლაინ კაზინოებს უფრო მეტი ზიანი მოაქვთ ახალგაზრდებისთვის,ვ…

გაზიფიცირება ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთს

#გაზიფიცირებალეჩხუმიქვემოსვანეთს. 🖍️ მოაწერე ხელი პეტიციას #ლეჩხუმისადაქვემოსვანეთისგადარჩენისთვის…

აღდგეს საჯარო რეესტრის კონტროლის სამსახურის ცხელი ხაზი

მოვითხოვთ, აღდგეს საჯარო რეესტრის ერთ-ერთი ყველაზე მუშა და შედეგიან სამსახურთან პირდაპირი კომუნიკაცი…