საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველოს საპატიო საკონსულოებში კენჭისყრის შენობების განთავსება

პეტიციის მიზანს წარმოადგენს ემიგრანტებისათვის საარჩევნო უფლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. საქართველოს…

სახელმწიფო დევიზის შეცვლა

მოცემული პეტიციის იდეას წარმოადგენს - სახელმწიფო დევიზად ვეფხისტყაოსნიდან ერთ-ერთი აფორიზმის განსაზღ…

დაინიშნოს მუნიციპალური ტრანსპორტი საგურამოში

მოგესალმებით.მოვითხოვთ, რომ საგურამოში დაინიშნოს მუნიციპალური ტრანსპორტი. მოგეხსენებათ,რომ საგურამოს…

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს რეანომობილი გადაეცეს

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვა ხალხის მოთხოვნებს ვერ ასახავს. წლებია წალენჯიხაში არ არსებობს ბა…

გზაში მყოფი 2013 წელს ქვემოთ გამოშვებული იმპორტირებული ავტომობილებისთვის შეღავათების მინიჭება

2023 წლის 28 ივნისის N238 მთავრობის დადგენილებით 2024 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში იკრძალება 2013 წ…

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს რეანომობილი გადაეცეს

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვა ხალხის მოთხოვნებს ვერ ასახავს. წლებია წალენჯიხაში არ არსებობს ბა…

ცვლილებები გამოუცდელ მძღოლებზე, გამოსაცდელი ვადის დაწესება შეზღუდვებით

მოგეხსენებათ რომ: საქართველოში ხშირია ავტო საგზაო შემთხვევების რიცხვი, რაც დიდწილად გამოწვეული არის …

შემოვიდეს კანონი არასრულწლოვნებისთვის.

დავეხმაროთ ჩვენს შვილებს რათა შეძლონ ქუჩაში უსაფრთხოდ გადაადგილება. იყოს დასჯადი ყველა უკანონო მოქმე…

არჩეული და მაღალი თანამდებობის პირების შვილებისთვის სავალდებულო საჯარო სკოლა და ბაგა-ბაღი

საქართველოს პარლამენტს, საჯარო სკოლებსა და ბაგა-ბაღებში შექმნილი მდგომარეობა აღარ საჭიროებს დამატები…

ბავშვთა დაცვის დღის უქმე დღედ გამოცხადება

მე-9 კლასის მოსწავლეები, სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთან ერთად, მოგმართავთ ინიციატივით, 1-ელი ი…