დაამატე პეტიცია
გამოკითხვა
მოგწონთ თუ არა საქართველოში განხორციელებული დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა?
 • 11.7%
  არ ვიცი
 • 14.9%
  კი
 • 73.4%
  არა
 • არ ვიცი
 • კი
 • არა
თქვენი პასუხი მიღებულია
ცივი იარაღი არ უნდა იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი