საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიცია პიროტექნიკის აკრძალვის შესახებ

პიროტექნიკის გამოყენება სახიფათოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ამას ადასტურებს გასული წლების სტატისტი…

ემიგრანტების (ონლაინ) საარჩევნო უფლებისთვის

საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენი სამშობლოს განუყოფელი ნაწილი არიან. სხვადასხვა …

შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვებისთვის ჰიდრორეაბილიტაციის დაფინანსება

კვლევებმა აჩვენა რომ აკვარეაბილიტაცია ყველაზე ეფექტური და სწორი გზაა შშმ პირებთან. იგი პრაქტიკულად უ…

ერთად ქართული მედიცინისთვის

ჩვენ, სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები, რეზიდენტები და მოქმედი მედ. პერსონალი ვითხოვთ შეხვედრის ჩანი…

ბავშვებზე ძალადობა სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს

საქართველოში ზოგიერთი ბავშვი რეგულარულად იმყოფება ფიზიკური და მენტალური ძალადობის, ბულინგის და სასტი…

საბაზო ხელფასის მატება

2022 წლის აგვისტოს საინიციატივო ჯგუფი ქეთი ცირეკიძისა და მანანა მიქავას ხელმძღვანელობით შეხვდა თამარ…

სტატისტიკა

2 131 პეტიცია
1 844 466 ხელმოწერა
339 დასრულებული პეტიცია