დაამატე პეტიცია
გამოკითხვა
როგორ აფასებთ "ქართული ოცნების" მუშაობას?
 • 17.5%
  დადებითად
 • 70.7%
  უარყოფითად
 • 11.7%
  მიჭირს პასუხის გაცემა
 • დადებითად
 • უარყოფითად
 • მიჭირს პასუხის გაცემა
თქვენი პასუხი მიღებულია
საპენსიო ასაკი გახდეს 60 წელი კაცებისთვისაც და ქალებისთვისაც