gallery images

მოაწერეთ ხელი პეტიციას, რათა ბათუმის ქუჩებში მოეწყოს ტრამვაის სივრცე.

  ტრამვაი სხვა ტრანსპორტისგან განსხვავებით, ყველაზე ვიწრო ქუჩაშიც უპრობლემოდ გადაადგილდება, რადგან მას არ სჭირდება დამატებითი სივრცე მანევრირებისთვის. ტრამვაი ძალიან მოუხდება ჩვენს ტურისტულ ქალაქს. იგი ესთეტიურად ლამაზიც იქნება და ქალაქიც განიტვირთება ქაოსური მოძრაობის ნაკადისგან. ბათუმში ტრამვაის სისტემის მოწყობა ფინანსურ საკითხებს უკავშირდება, მაგრამ იმედია, გამოიძებნება თანხები და ეკოლოგიურად სუფთა, უსაფრთხო, ეკონომიური, კომფორტული ტრამვაი მალე დაამშვენებს ბათუმის ქუჩებს. წრიული მარშრუტი: საბაგირო, გოგებაშვილი, რუსთაველი, ახალი ბულვარი, ტ.აბუსერიძე, ჭავჭავაძე, საბაგირო.
gallery images

დაუწესდეს შეღავათები მარტოხელა მშობლებს

პანდემიით  გამოწვეული  მძიმე  ეკონომიკური  და  სოციალური  პირობები  განსაკუთრებით  რთული  აღმოჩნდა  მარტოხელა  მშობლებისთვის.  აღნიშული  კი  გახდა  საფუძველი,  რომ  მრავალი  მათგანი  იძულებული  გახდა  ქვეყანა  დაეტოვებინა, რაც  ძალიან  დიდ  პრობლემას  უქმნის  ქვეყნის  დემოგრაფიულ  მდგომარეობას.     იმისათვის,  რომ  შეწყდეს  საქართველოს  მოქალაქეების   მასობრივი  გადინება, მთავრობამ  უნდა  მიიღოს  სათანადო  ზომები და მოვითხოვთ,  რომ  მთავრობამ მარტოხელა  მშობლებისთვის დააწესოს  შემდეგი  სახის  შეღავათები: 1. 1000  ლარამდე  შემოსავლის  მქონე  მარტოხელა  მშობელს  დაუწესდეს  200  ლარის  ოდენობის  დახმარება  თითო  ბავშვზე; 2.  იმ მარტოხელა  მშობლებს,  რომელთაც  არ  გააჩნიათ  საცხოვრებელი,  დაუფინანსდეთ საცხოვრებელი  სახლის ქირავნობის  გადასახადის   50%; 3. კომუნალური  გადასახადების  50 %-ით  დაფინანსება.   ვიმედოვნებთ,  რომ  მთავრობა  დააკმაყოფილებს აღნიშულ  მოთხოვნებს.  
gallery images

შეიცვალოს მარტოხელა მშობლის სტატუსის განსაზღვრის წესი

დღევანდელი  მძიმე  ვითარების  პირობებში  მარტოხელა  მშობლისთვის  ბავშვის  აღზრდა  მრავალ  სირთულესთან  არის  დაკავშირებული  როგორც  ეკონომიკური,  ისე  სოციალური  თვალსაზრისით.  ამას  ართულებს   ისიც,  რომ  მოქმედი  სამართლებრივი  რეგულაციები  არ  ეხება  იმ პირთა  წრეს, რომელსაც  სრულიად  მარტო  უხდება  არასრულწლოვანი  შვილის/შვილების  აღზრდა.  აღნიშნული  კი  გახლავთ  მიზეზი  იმისა, რომ  ისინი  ვერ სარგებლობენ  სოციალური  შეღავათებით. სამოქალაქო  კოდექსის  1191  პრიმა  მუხლი  ეხება  მარტოხელა  მშობლების  ძალიან  ვიწრო  კატეგორიას  და  ყურადღების  მიღმა  ტოვებს  იმ  მშობლებს,  რომლებსაც  მეუღლე  გარდაცვლილი  ჰყავთ  და  არ  იმყოფებიან  ქორწინებაში  ან   თუ  ბავშვის  მეორე  მშობელს  ჩამორთმეული  აქვს  ამ  ბავშვის  მიმართ  მშობლის  ყველა  უფლება-მოვალეობები  და  შესაბამისად,  მშობელს  სრულიად  მარტო  უხდება  ბავშვის  აღზრდა. მოვითხოვთ,  რომ  სამოქალაქო  კოდექსის  1191  პრიმა  მუხლის  მეორე  და  მესამე  ნაწილები  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი  სახით: 2. მარტოხელა  დედა  არის  პირი,  რომელსაც  ჰყავს  ქორწინების  გარეშე  დაბადებული  18  წლამდე  ასაკის  შვილი,  თუ  ბავშვის  დაბადების  აქტის ჩანაწერში  არ არის  შეტანილი  ჩანაწერი  ბავშვის  მამის  შესახებ,  ან  თუ  დაბადების  აქტში  არის  ჩანაწერი  ბავშვის  მამის  შესახებ,  მაგრამ  ბავშვის  მამა  არის  გარდაცვლილი  და  დედა  არ  იმყოფება  ქორწინებაში  ან თუ  მამას  ჩამორთმეული  აქვს  ამ  ბავშის  მიმართ  მშობლის  უფლება-მოვალეობები  და  დედა  არ  იმყოფება  ქორწინებაში.   აგრეთვე  პირი,  რომელსაც  ჰყავს  შვილად  აყვანილი  18  წლამდე  ასაკის  ბავშვი  და  რომელიც  ბავშვის  შვილად  აყვანის  მომენტში  არ  იმყოფებოდა  რეგისტრირებულ  ქორწინებაში.   3. მარტოხელა  მამა  არის  პირი,  რომელსაც  ჰყავს  ქორწინების   გარეშე  დაბადებული  18  წლამდე  ასაკის  შვილი,  თუ  ბავშვის  დაბადების  აქტის ჩანაწერში  არ  არის  შეტანილი  ჩანაწერი  ბავშვის  დედის  შესახებ,  ან  თუ  დაბადების  აქტში  არის  ჩანაწერი  ბავშვის  დედის  შესახებ,  მაგრამ  ბავშვის  დედა  არის  გარდაცვლილი  და  მამა არ  იმყოფება  ქორწინებაში  ან  თუ  დედას  ჩამორთმეული  აქვს  ამ  ბავშვის  მიმართ  მშობლის  უფლება-მოვალეობები  და  მამა  არ  იმყოფება  ქორწინებაში.   აგრეთვე  პირი,  რომელსაც  ჰყავს  შვილად  აყვანილი  18  წლამდე  ასაკის  ბავშვი  და  რომელიც  ბავშვის  შვილად  აყვანის  მომენტში  არ  იმყოფებოდა  რეგისტრირებულ  ქორწინებაში.     ვიმედოვნებ,  რომ  პარლამენტი  გაიზიარებს  აღნიშნულ  მოთხოვნას.  
gallery images

თანამდებობიდან გადადგეს ამირან გამყრელიძე, პაატა იმნაძე და თენგიზ ცერცვაძე.

მოვითხოვთ თანამდებობიდან გადადგეს ამირან გამყრელიძე, პაატა იმნაძე და თენგიზ ცერცვაძე. აღნიშნული პირების არასწორი, აგრესიული და არაკვალიფიციური ქმედებების გამო, საქართველოს საავადმყოფოებში პერმანენტულად ხდება  პაციენტების გარდაცვალება, გარდაცვლილთა რიცხვი აღწევს 10 000 (ათი ათასს), რაც არის არა მხოლოდ კორონა ვირუსის ბრალი, არამედ ავადმყოფის და ავადმყოფობის არასწორი მართვის შედეგი. უამრავი ფაქტი აქვს, იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება, ე.წ ბოქსირებულ პალატებში, რეანიმაციებში და როგორ ხდება პაციენტების არასწორი ინტუბაცია, რაც საბოლოოდ მათი სიკვდილის გამომწვევი მიზეზი ხდება.   უახლოეს მომავალში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას წარვუდგენ ყველა ფაქტს. ასევე ეს პირები ყოველდღიურად გამოდიან ტელევიზიით  და აანონსებენ ადამიანების სიკვდილს, ლანძღავენ მოსახლეობას ირიბად,  რაც ნორმალურ ქვეყანაში და სახელმწიფოში დაუშვებელია. სტანდარტი რომლითაც ესენი საქართველოს მოსახლეობას  ესაუბრებიან არ შეესაბამება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის განვითარების სტანდარტს შესაბამისად მოვითხოვთ ამ პირებმა დაუყოვნებლივ დატოვონ თანამდებობები და მათ ადგილზე დაინიშნონ ნორმალური თანამედროვე განვითარების და უნარების მქონე ადამიანები.
gallery images

შეიცვალოს სტუდენტური თვითმმართველობის ავტორიტარული სისტემა

სტუდენტური თვითმმართველობის არსებული სისტემა დაშორებულია სტუდენტების საჭიროებებსა და ინტერესებს. უნივერსიტეტებში, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" კანონის საფუძველზე, შექმნილია სტუდენტური თვითმმართველობის ავტორიტარული წესდება, ყოველგვარი დამოუკიდებელი მაკონტროლებელი სისტემის გარეშე.   შედეგად, თვითმმართველობას არ გააჩნია არანაირი ანგარიშვალდებულების კომპონენტი და სტუდენტები მოკლებულნი არიან საუნივერსიტეტო რესურსების თანაბარ წვდომას, უნივერსიტეტის მართვაში მონაწილეობასა და პლურალისტურ გარემოს.   სამწუხაროა, რომ ამგვარ სისტემას ემატება გარე ჩარევები სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან.   დროა, შეიცვალოს ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" კანონით არსებული მოდელი და დაიშვას უნივერსიტეტებში პლურალისტური, ანგარიშვალდებული და დემოკრატიული სისტემა, რომელიც მოემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტების (და არა მხოლოდ ცალკეული პირების) ინტერესს.   ,,პროგრესის ცენტრის" სტუდენტური კოალიცია
gallery images

წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტების მოთხოვნა

მოგეხსენებათ, რომ დღესდღეობით წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში გამოცდებზე ადგილზე გამოცხადების გამო სტუდენტების ნაწილი შეშფოთებულია. არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ ახერხებენ რეგიონებიდან ჩამოსვლას, არიან ისეთებიც, რომლებსაც ეშინიათ იმფიცირების მაღალი მაჩვენებლის გამო, არიან რისკ ჯგუფები და უბრალოდ ის ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთის მდგომარეობაში შედიან და ეწინააღმდეგებიან გამოცდებზე უკლებლივ ყველა სტუდენტის მიყვანის აზრს. გთხოვთ ასეთმა სტუდენტებმა ხელის მოწერით დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია, კერძოდ ის, რომ არ ეთანხმებით გამოცდების ადგილზე დაწერის აზრს და ფიქრობთ, რომ თუ სწავლება ჰიბრიდულია, მაშინ გვაქვს არფევანის საშუალება მივიდეთ გამოცდებზე უნივერსიტეტში თუ არა. ხელმოწერამდე მეილის ველში მიუთითეთ სანგუს მეილი და სახელი და გვარი ისე, როგორც პირადობის მოწმობაში გიწერიათ. მადლობა თანადგომისათვის.