gallery images

პიტა და ნიტას გადასარჩენად

არასრულწლოვნები პიტა (6 წლის) და ნიტა (4 წლის) ჟორდანიები უსაფუძვლოდ იქნენ განცალკევებული მშობლებისგან და მოვითხოვთ მათ მშობლებთან დაბრუნებას
gallery images

პეტიცია, შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმთან დაკავშირებული აქტულური საკითხების შესწავლის და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, თემატური მოკლვევის ჯგუფის შექმნის თაობაზე

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს და მუზეუმთა გაერთიანების არათანმიმდევრული, უკანონო მოქმედებების შედეგად, შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის შენობა და იქ დაცული კოლექციები საფრთხეშია! მიმდინარე წლის 3 დეკემბერს, საზოგადოებამ, ხელოვნების მუზეუმის ირგვლივ მიმდინარე მძიმე და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის შეუთავსებელი პროცესების მორიგი ლუსტრაცია იხილა. საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას, მინისტრმა - თეა წულუკიანმა, ხელოვნების მუზეუმის ირგვლივ, ბუნდოვანი და არაფრისმთქმელი ინფრომაცია მიაწოდა დეპუტატებს. ამ დრომდე უცნობია, თუ რატომ არ ინტერესდება სამინისტრო, მინისტრის 2021 წლის 15 ივლისის ბრძანების შეუსრულებლობით, რომლის მიხედვით შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში დასაქმებული თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილას გადაყვანისა და ფონდების ევაკუაციის მიზნით მართვის განსაკუთრებული რეჟიმი იქნა შემოღებული და შესაბამის სამოქმედო გეგმა დამტკიცდა. ბრძანების თანახმად, პროცესი 2021 წლის 5 აგვისტოს უნდა დაწყებულიყო და 2022 წლის 5 თებერვლისთვის დასრულებულიყო. სამწუხაროდ, ფონდების ევაკუაციის და მუზეუმში დასაქმებული თანამშრომლების უსაფრთხოებისათვის საჭირო ეფექტური ნაბიჯები ამ დრომდე არ გადადგმულა. სამინისტრო და მუზეუმების გაერთიანება საზოგადოებას არ აწვდის ინფორმაციას მუზეუმში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ხელოვნების მუზეუმის გადარჩენის მიზნით შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, მუზეუმების გაერთიანებამ უპასუხოდ დატოვა საჯარო ინფორმაციის გაცემის მიზნით წარდგენილი ყველა განცხადება. ისევე როგორც კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ უპასუხოდ იქნა დატოვებული 2021 წლის აგვისტოში წარდგენილი პეტიცია, რომელსაც 2500-ზე მეტი ადამიანი აწერდა ხელს. ამჟამად, მუზეუმის მეორე კორპუსში დაწყებულია სარემონტო სამუშაოები და უცნობია, კონკრეტულად რომელი კოლექციების გადასატანად მზადდება აღნიშნული სივრცე. ხელოვნების მუზეუმის კოლექციების გადანაწილება რაციონალური და გამჭვირვალე გეგმის გარეშე, რომელიც შემდგომი რამდენიმე წლის განმავლობაში მათ ბედს განაპირობებს, არის დაუშვებელი და არაერთი საფრთხის შემცველი. ასევე, დაუშვებელია,  ეს პროცესი პროფესიული წრეების ინფორმირების გარეშე დაიწყოს. გაურკვეველია რა პრინციპით და ვისი მონაწილეობით მიმდინარეობს ისტორიული შენობის რეაბილიტაციის პროექტირება და დაწყებულია თუ არა ეს პროცესი. საზოგადოებამ არ იცის რა ბედი ელის ქვეყნის ერთ-ერთ უდიდეს მუზეუმს, მის ისტორიულ შენობას და იქ დაცულ უნიკალურ კოლექციებს! ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის ფონზე, წინამდებარე პეტიციის ხელის მომწერები მივმართავთ საართველოს პარლამენტს და მოვითხოვთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა სათანადო ყურადღება მიაქციოს შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ირგვლივ მიდინარე პროცესებს. კერძოდ, გამოიყენოს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით მინიჭებული თემატური მოკვლევის ჯგუფის შექმნის უფლებამოსილება და საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების შესწავლის და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, შექმნას თემატური მოკლვევის ჯგუფი. პატივისცემით, საინიციატივო ჯგუფი ხელოვნების მუზეუმისთვის
gallery images

Dagvexmaret xma mivacvdinot merias ro mogvcen bina sakutari ..4 shvilis usaxlkaro deda devnili socialirad daucveli mravalshbiliani statusis mqone

Var socialirad daucveli 22 atasi qulit  4 arasrulclovani shvilis deda devnili romelic vcxovrob sxvis fartshi ... vitxov farts meriisgan merisgan batono kaxi tqvens msgavsad 4 bichis deda gtxovt ganixilot da dagvakmayofilot fartit ... devnilta zaministros binis rigshi ganuilavi ganacxadi clebia xevs taroze ... didad madlobeli dagchebit mteli ojaxi.. samtrediidan var tqveni mshobliuri mxaridan ... gtxovt miigot ganacxadi da damidget gverdit am saaxalclod ..
gallery images
gallery images

უსახლკარო

გთხოვთ დაგვეხმაროთ რომ გვქონდეს ერთი პატარა ოთახი მაინც რომელიც იქნება ჩვენი  კერა და არ ვიქნებით შიშით რომ გაგვიშვებენ სახლოდან
gallery images

ბინა ყველა უსახლკარო ოჯახს ქირის თანხის სანაცვლოდ

უსახლკარო ქვია ოჯახს რომელიც არსად არ ფლობს საცხოვრებელს და ამის გამო წლები უწევთ ქირით ცხოვრება. ჩემი და ჩემი გუნდის მიერ ჩატარებული კვლევების თანახმად ქირით  ცხოვრება  ათეულ წლებთანაა დაკავშირებული უშედეგოდ.  ხელმოწერების შეგროვების მიზანია საქართველოში არსებობდეს საბინაო პროგრამა, რომელიც აღნიშნულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს მისცემს საშვალებას ქირის თანხის სანაცვლოდ იცხოვრონ საკუთარ ბინებში.  მსოფლიო დონეზე მსგავსი პროექტი უამრავ ქვეყანაში მიმდინარეობს, ამიტომ მე და ჩემს გუნდს გვსურს საქართველოშიც არსებობდეს დაბინახების ხელშეწყობის პროგრამა რომელიც ჩვენი სახელფასო შემოსავლებისა და საშვალო ფენა მოსახლეობის შესაბამისია.  მოგეხსენებათ საქართველოში ქირით მაცხოვრებელი ოჯახების უმეტესობა არის შრომის უნარიანი, ხელფასზე მომუშავე ოჯახები და ხელფასის არსებობა ეს უკვე სოციალური სტატუსის მოსაპოვებლად დიდ პრობლემას წარმოადგენს. მუდმივი ქირით ცხოვრება და სოციალური კუთხით შექმნილი პრობლემები გვინდა თუ არგვინდა მომავალ თაობაზეც ახდენს გავლენას.  გვქონდეს საცხოვრისი ეს ჩვენი კონტიტუციური უფლებაა და არა ფუფუნება