საკონტაქტო ინფორმაცია

გაუქმდეს 112 გადასახადი

გამარჯობათ   მეგობრებო   ერთად  მოვითხოვოთ  112  გადასახადის  გაუქმება  რადგან  მიანც  ვერ  აუმჯობეს…

მოვითხოვთ პენსიის გაორმაგებას!

  ამ პეტიციას იმ მრავალი პენსიონერის სახელით ვწერ, რომელთაც ხელი არ მიუწვდებათ ინტერნეტზე და ვერც ვე…

საპენსიო დანაზოგი

საპენსიო დანაზოგი იყოს ნებაყოფლობითი ნებისმიერი პირისთვის.დემოკრატიულ საქართველოში მოქალაქეს უნდა მი…

საქართველოში მომუშავე ონლაინ ბიზნესები გვესაუბრონ ქართულად

პეტიციის ხელმომწერები ვითხოვთ კანონს, რომელიც დაარეგულირებს საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დ…

Შეჩერდეს ონლაინ-სიცრცეში კრიტიკის გამო გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა

საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის პირველი წინადადების თანახმად, „აზრისა და მისი …

"მედ სფეისის" არაკეთილსინდისიერი საქმიანობის კვლევის წარმოება

ქალაქ თბილისში არსებული ესთეთიკური ცენტრი "მედ სფეისი"  (მედ სტატუსი)  ანხორცილებს არაკეთილსინდისიერ…

გახდეს კიბერ ბულინგი დასჯადი

გახდეს კიბერ ბულინგი დასჯადი,არა როგორც ამჟამად განიხილავს საქართველოს კანონი, რომ ის ფაქტიურად არ მ…

Საბანკო კრედიტების პროცენტების შემცირება

Საბანკო კრედიტების პროცენტების დაკლების მოთხოვნა.... 

დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების წესი

ცვლილება შევიდეს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის მუხლი 64-ში, კერძოდ, დღეის მდგომარეობ…

გზების მოწესრიგება

ბათუმია 29-ე საჯარო სკოლის მინდებარე ტერიტორიაზე გზა დანგრეული და მიუხედავია. ვინაიდან, როგორც უფროს…