საკონტაქტო ინფორმაცია

დავაბრუნოთ რელიგია სკოლაში

დავაბრუნოთ ქრისტიანული სწავლება სკოლაში. ჩვენი ერის უკეთესი მომავლისთვის და სულიერი განვითარებისთვის…

არჩეული და მაღალი თანამდებობის პირების შვილებისთვის სავალდებულო საჯარო სკოლა და ბაგა-ბაღი

საქართველოს პარლამენტს, საჯარო სკოლებსა და ბაგა-ბაღებში შექმნილი მდგომარეობა აღარ საჭიროებს დამატები…

გაიმართოს გათბობის სისტემა თსუს ბიბლიოთეკის შენობაში

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის შენობაში, სადაც სტუდენტები ყოველ ზამთარს ფინალურ გამოც…

გამოიყოს ილიას უნივერსიტეტში კომპიუტერების ოთახი.

ილიას უნივერსიტეტში ბ207 ოთახში წლების განმავლობაში  გვქონდა  კომპიუტერების ოთახი. მას შემდეგ რაც ცე…

ვაპროტესტებთ ''სახელმწიფო სტიპენდიის'' გაცემის წესში ახლადგანხორციელებულ ცვლილებებს.

'სახელმწიფო სტიპენდიის '' გაცემის წესის ცვლილების თანახმად გაუქმებულ იქნა უმნიშვნელოვანესი საკონკურ…

საბაზო ხელფასის მატება

2022 წლის აგვისტოს საინიციატივო ჯგუფი ქეთი ცირეკიძისა და მანანა მიქავას ხელმძღვანელობით შეხვდა თამარ…

საშინაო დავალებების ნებაყოფლობა და არჩევითი საგნები

საშინაო დავალებები უნდა იყოს ნებაყოფლობითი სკოლებში და ასევე უნდა იყოს არჩევითი საგნები რადგან მოსწა…

შეღავათიანი მგზავრობა სკოლის მასწავლებლებს!

აღნიშნულ პეტიციაზე ხელისმომწერნი მოვითხოვთ: ქალაქ ქუთაისის საჯარო და კერძო სკოლის მასწავლებლებს დაუფ…

ჯანსაღი კვება ყველა მოსწავლეს

წინამდებარე პეტიციაზე ხელისმომწერნი მოვითხოვთ: დაუყოვნებლივ შეწყდეს სკოლის ბუფეტებში ჯანმრთელობისთვი…