საკონტაქტო ინფორმაცია

სკოლის დისციპლინის პოლიტიკა

ყველა საზოგადოებას სურს, რომ მათ შვილებს ჰქონდეთ უსაფრთხო და დამხმარე სასწავლო გარემო. მაგრამ გარკვე…

დაუბრუნეთ ლეილა მეტრეველი სკოლას!

პეტიცია შექმნილია ფლავის საჯარო სკოლის დამსახურებული პედაგოგისა და გეოგრაფიის სერტიფიცირებული (წამყვ…

84_ე ბაგა-ბაღის აღსაზრდელთა უფლებების შელახვა

84_ე ბაგა-ბაღის აღსაზრდელთა მშობლების კოლექტიური განცხადება იმის შესახებ,  რომ ა.წ იანვარში , აღნიშნ…

ღირსეული სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს!

მოგეხსენებათ, საქართველოში ეკონომიკური და პოლიტიკური კლასი საუბრობს განათლების მნიშვნელობაზე და ახალ…

მეტი არჩევანი მოსწავლეებს

ჩვენი მიზანია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში მოსწავლეებს შეეძლოთ(მე-10კლასიდან)აირჩიონ მათ…

დაწესდეს საჯარო სკოლებში სასკოლო უნიფორმების ტარება

მოაწერეთ ხელი პეტიციას თუ გსურთ, რომ საჯარო სკოლებში დაინიშნოს უნიფორმები. - საქართველო განვითარებად…

სკოლის ტექნოლოგიებით აღჭურვილობა

მოგეხსენებათ , საჯარო სკოლების უმრავლესობა არ არის ტექნიკურად აღჭურვილი .მოსწავლეები პრეზენტაციის წა…

საგანმანათლებლო სფეროში ცვლილებები

5 დღე გადაბმულად სწავლა ძალიან სტრესულია ბავშვისთვის და შეიძლება განუვითაროს ბევრი ფსიქიკური დარღვევ…

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლის სტატუსის მინიჭება გამოცდის საფუძველზე.

2022 წელს ჩატარებული წამყვან-მენტორის პროფესიული უნარების გამოცდის წარმატებით ჩაბარების საფუძველზე მ…

სადამრიგებლო ხელფასის ზრდა!

საჯარო სკოლის მასწავლებლების სადამრიგებლო ხელფასი 80 ლარია. მაშინ როცა ქვეყანაში კატასტროფულად არის …