Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

09 მაისი

2017

ჯგუფი დუშეთის კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 170 ხელმოწერა
  330
  500
  ადრესატი: კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,

  ქალაქ დუშეთის კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად

  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო,
  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტო,
  საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი,
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

  I. ქალაქ დუშეთის თემის მოქალაქეებისათვის ცნობილი გახდა მილახვრიანთდასახლებაში მდებარე მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის, ე.წ. ”სტანციის”,  რეგიონული განვითარების მესამე პროექტიდან ამოღების შესახებ. ვაცნობიერებთ, რომ შენობა ღირებულია, თითოეული ასეთი ძეგლი გადასარჩენია ქალაქის ეკონომიკური განვითარებისათვის, ამის პარალელურად ის მოცემულობა, რომ ადგილობრივი ძალებით მასზე ვერ ხორციელდება მზრუნველობა, მისი უფუნქციოდ დარჩენა და ზემოაღნიშნული პროექტიდან ამოღება  ცალსახად მის განადგურებას ნიშნავს, ვითხოვთ:
  1, მოხდეს სტანციის შენობის რეაბილიტაცია რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ჩარჩოში; 
  2, შემუშავებული იქნას ამ შენობაში განთავსების პირობით მუზეუმის განვითარების კონცეფციები, მათი საერთო განხილვაზე წარმოდგენის ორგანიზებით. 

  II. ქალაქ დუშეთის და რეგიონის განვითარებაში ქალაქ დუშეთის კულტურული მემკვიდრეობის როლის, მასში უპირობოდ ილიასეული სასამართლო შენობის განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ასევე იმ მოცემულობის გათვალისწინებით, რომ ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ფიზიკური მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა არასათანადო მოპყრობის გამო, ვითხოვთ:
  1, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით დაუყონებლივ გაფორმდეს ძეგლის მესაკუთრეებთან ძეგლის მოვლა-პატრონობის ხელშეკრულება;
  2, აამოქმედოთ კანონით გათვალისწინებული ყველა ღონისძიება შენობის დაცვის მიზნით, მათ შორის პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენებით ;

  3, დაიწყოთ შენობის გადასარჩენად ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით დიალოგი და რეალური ქმედითი ღონისძიებების გატარება;
  4, დადებითად უნდა გადაწყდეს ან ძეგლის რეაბილიტაციის საკითხი რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში ან დაუყონებლივ უნდა იქნას მოძიებული შესაბამისი დაფინანსება ძეგლის ფიზიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მის გადასარჩენად.
   

  https://youtu.be/8tpona7nQwQ

  https://youtu.be/TVDHOAShOoU

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  Kristine Pirmisashvili Greece Athens 13/04/2018
  2
  გიორგი ლაფანაშვილი სქაქრთველო დუშეთი 24/03/2018
  3
  ივანე პეტრიაშვილი საქართველო თბილისი 24/03/2018
  4
  ნატო ქარჩაიძე საქართველო თბილისი 23/03/2018
  5
  მამუკა მელიწკაური საქართველო დუშეთი 04/12/2017
  6
  თამარ მშვენიერაძე საქართველო თბილისი 02/07/2017
  7
  მაია კაიშაური საბერძნეთი ათენი 27/06/2017
  8
  მარიამ გაფრინდაშვილი საქართველო დუშეთი 26/06/2017
  9
  მიშკა ქიმაძე საქართველო რუსთავი 14/06/2017
  10
  ნატო ტარტარაშვილი საქართველო თბილისი 13/06/2017
  11
  cira papidze turqeti stambuli 11/06/2017
  12
  გვანცა მირზიაშვილი საქართველო თბილისი 09/06/2017
  13
  ბელა ლოსეურაშვილი საქართველო დუშეთი 09/06/2017
  14
  თამარ კაიშაური საქართველო დუშეთი 09/06/2017
  15
  სოფიო იობიძე საქართველო თბილისი 09/06/2017
  16
  შორენა აბრამიშვილი საქართველო თბილისი 09/06/2017
  17
  გურანდა მირზიაშვილი საქართველო დუშეთი 09/06/2017
  18
  ქრისტი ცხადაია საქართველო თბილისი 09/06/2017
  19
  ეკა იაკობიშვილი საქართველო თბილისი 09/06/2017
  20
  ნინო ლოსეურაშვილი საქართველო დუშეთი 09/06/2017