09 ივლისი

2017

David
X___
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 3607 ხელმოწერა
  6393
  10000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი , საქართველოს მთავრობა

  რუსმა ტურისტებმა ქვეყანაში შემოსვლისას ხელის მოწერით აღიარონ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა

  ოკუპანტი, აგრესორი ქვეყნიდან ტურისტების უვიზოდ მიღება საკმაოდ მძიმე გადაწყვეტილებაა. ამის გამართლება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გავმიჯნავთ რუსეთს - როგორც აგრესორ სახელმწიფოს, და რუსეთიდან შემოსულ ტურისტს - როგორც ამ აგრესორი სახელმწიფოს პოლიტიკის მსხვერპლს და არა - მიმდევარს.

  შესაბამისად, ლოგიკურია მოვითხოვოთ მათგან ამის ფორმალური დადასტურება ჩვენი საზღვრის გადმოკვეთის დროს - იმის აღიარება, რომ ისინი არ იზიარებენ რუსეთის სახელმწიფოს ოფიციალურ, ჩვენთვის პრინციპულად მიუღებელ პოზიციას.

  ტექსტი შეიძლება იყოს მიახლოები ასეთი:

  "ვკვეთავ რა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარს საკუთარი სურვილით, ვიზიარებ მასპინძელი ქვეყნის საზღვრების დეფინიციას, კერძოდ, ვაფიქსირებ, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო მიმაჩნია საქართველოს შემადგენელ ნაწილად".

  ამ ხელმოწერებს არ ექნება რაიმე იურიდიული ძალა, თუმც იგი იქნება ნათელი მესიჯი ყველასათვის, რომ რუსი ტურისტების შემოშვებით საკუთარ პრინციპებს არ ვღალატობთ, და ტურისტებად ვუშვებთ ხალხს, რომელიც არ იზიარებს აგრესორი ქვეყნის მტრულ იდეოლოგიას. ტურისტები რომლებიც არ დააფიქსირებენ თავიან ხელმოწერას, გაბრუნდებიან საზღვრიდან უკან.

  აღნიშნული მექანიზმი შეიძლება დარეგულირდეს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ არსებული კანონის ფარგლებში.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ლალი ხვედელიანი აშშ ნიუ-იორკი 17/08/2017
  2
  Sasa Tabatadze germania Neuwied 17/08/2017
  3
  GEORGE KADAGISHVILI GEORGIA GURDJAANI 17/08/2017
  4
  მარიამ ცუხიშვილი საქართველო თბილისი 14/08/2017
  5
  ნინო კონჭოშვილი საქართელო თბილისი 14/08/2017
  6
  ნათია გუდავა საქართველო თბილისი 14/08/2017
  7
  ანი ვახტანგიშვილი საქართველო თბილისი 11/08/2017
  8
  გიორგი აბულაშვილი საქართველო თბილისი 09/08/2017
  9
  მირიან ურიათმყოფელი საქართველო ზესტაფონი 09/08/2017
  10
  ლამარა მიმინოსჰვილი იტალია სენიგალია 08/08/2017
  11
  მეგი დუმბაძე საქართველო თბილისი 08/08/2017
  12
  ირაკლი სადღობელაშვილი საქართველო თბილისი 07/08/2017
  13
  ნუცა საბაშვილი საქართველო თბილისი 07/08/2017
  14
  ნინო ქებურია საქართველო თბილისი 06/08/2017
  15
  თამარ ჯგერენაია საქართველო სენაკი 05/08/2017
  16
  ნათია ალფაიძე საქართველო თბილისი 05/08/2017
  17
  ლანა რატიანი საქართველო თბილისი 03/08/2017
  18
  ნინო თხილიშვილი საქართველო თბილიში 03/08/2017
  19
  ლილე ფხალაძე საქართველო თბილისი 03/08/2017
  20
  ირაკლი ბანძელაძე საქართველო თბილისი 03/08/2017