28 დეკემბერი

2015

დაიცავი ბათუმის ბულვარი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 5116 ხელმოწერა
  4884
  10000
  ადრესატი: საქართველოს მთავრობა , კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, აჭარის მთავრობა

  დაიცავი ბათუმის ბულვარი

  დაიცავი ბათუმის ბულვარი

  პეტიციაზე ხელმომწერები არ ვეთანხმებით ბათუმის ძველ ბულვარში ახალი კონცეფციით გათვალისწინებული ცვლილებების განხორციელებას.

  ბათუმის ბულვარს აქვს თავისი კონცეფცია, რომელიც უკვე 130 წელია ყალიბდება. დაარსებიდან დღემდე ბულვარი ბათუმის ისტორიის განუყოფელი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. მიგვაჩნია, რომ გადაკეთებითა და შეცვლით ბულვარი დაკარგავს იმ ნიშან-თვისებებს, რის გამოც იგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ატარებს.

  კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით ბათუმის ბულვარში სასეირნო ბილიკის გაუქმებას, მწვანე ზოლში კაფე-ბარებისა და ხელოვნური ჩანჩქერის მოწყობას, ახალი შენობების აგებას, და სხვა, კონცეფციის სამუშაო ვარიანტით წარმოდგენილი ცვლილებების განხორციელებას.

  მოვითხოვთ:

  1. ბათუმის ძველ ბულვარში არსებული ხეივნებისა და ბილიკების შენარჩუნებას; მათ სათანადოდ მოვლას, არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების შენარჩუნებას.
  2. კანონმდებლობით მკაცრად განისაზღვროს იმ ობიექტების ჩამონათვალი, რისი აგებაც შესაძლებელია ბათუმის ძველ ბულვარში. დაუშვებლად მიგვაჩნია ძველ ბულვარში კაპიტალური შენობება-ნაგებობების აგება;
  3. გადაიხედოს იმ შენობა-ნაგებობის საკითხი, რომლებიც ბოლო წლებში აიგო და შეცვალა ბათუმის ბულვარის იერსახე.
  4. ყველა გადაწყვეტილება იყოს საჯარო, კვლევებისა და გამოკითხვების საფუძველზე დაგეგმილი და დარგის სპეციალისტების მონაწილეობით, რომლებიც დოკუმენტურად დაასაბუთებენ გადაწყვეტილების აუცილებლობას.
  5. სასწრაფოდ შეჩერდეს ყველა იმ პროექტისა და სამუშაოების განხორციელება, რომლებიც ამჟამად მიმდინარეობს ბათუმის ძველ ბულვარში და არ ემსახურება ბათუმის ბულვარის, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვასა და შენარჩუნებას.

  ამასთან, აუცილებლად მიგვაჩნია ქალაქის განვითარება, ახალი სკვერებისა და ტურისტული ადგილების შექმნა, ამიტომაც მთავრობას ვთავაზობთ წარმოდგენილი კონცეფცია განახორციელოს ახალ ბულვარში. ეს საშუალებას მისცემს ამჟამინდელ მთავრობას თავისი პოზიტიური, ისტორიული კვალი დატოვოს ახალი ადგილის განვითარებით და არა ძველი, ბათუმელებისათვის საყვარელი ბათუმის ბულვარის გადაკეთებითა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ხელყოფით.

  საინიციატივო ჯგუფი „დაიცავი ბათუმის ბულვარი

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ლილი ბოლქვაძე საქსრთველო ბათუმი 16/01/2018
  2
  თეონა გუდაშვილი საქართველო თბილისი 23/10/2017
  3
  ირაკლი კალანდძე საქართველო თბილისი 29/07/2017
  4
  ჯემალ ბრუნჯაძე საქართველო ბათუმი 21/05/2017
  5
  ნინო ოქროპილაშვილი საქართველო თბილისი 02/04/2017
  6
  მარეხი ალელიშვილი საქართველო თბილისი 02/04/2017
  7
  მარიამ ერისთავი საქართველო თბილისი 02/04/2017
  8
  გვანცა ერისთავი საქართველო თბილისი 02/04/2017
  9
  ანი ჯაფარიძე საქარტველო თბილისი 24/11/2016
  10
  გიორგი ანდრიაძე საქართველო თბილისი 22/11/2016
  11
  ირაკლი მაზმიშვილი საქართველო თბილისი 05/11/2016
  12
  ლუკა სიხარულიძე საქართველო თბილისი 31/10/2016
  13
  სანდრო ქიზიყურაშვილი საქართველო თბილისი 16/08/2016
  14
  შორენა ვეფხიშვილი საქართველო თბილისი 28/06/2016
  15
  ნინო სულხანიშვილი საქართველო თბილისი 13/05/2016
  16
  შალვა ამირეჯიბი საქართველო თბილისი 21/04/2016
  17
  სალომე მიქელაძე საქართველო ბათუმი 30/03/2016
  18
  ირენა გვიმრაძე საქართველო თბილისი 13/03/2016
  19
  დალი ალანია საქართველო ბათუმი 13/03/2016
  20
  თამარ გაგლოევა საქართველო თბილისი 08/03/2016