საკონტაქტო ინფორმაცია
მოითხოვე ღირსეული ანაზღაურება

საჭიროა 9758 ხელმოწერა

242
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს პრეზიდენტი

მოითხოვე ღირსეული ანაზღაურება

ქვეყანაში შექმნილი რთული ეკონომიკური ვითარების გამო, არასამთავრობო ორგანიზაციამ „გამოავლინე არაკეთილსინდისიერი დამსაქმებელი“ გადაწყვიტა, მოამზადოს პეტიცია და მოსთხოვოს მთავრობას მინიმალური ხელფასის გონივრული რაოდენობის დადგენა. ჩვენი სურვილია, სამუშაო საათი განისაზღვროს მინიმუმ 5 ლარით, ხოლო ზეგანაკვეთური პლიუს 10%-ით.
ასევე, ევროკავშირის მოთხოვნაა, რომ დასაქმებულს, ჰქონდეს ღირსეული ხელფასი, რათა აღარ მოუწიოს ემიგრაციაში წასვლა.
სამწუხაროდ დაბალი შემოსავლის გამო, მოსახლეობის უმეტესობამ დატოვა ქვეყანა.
ყველამ ერთად უნდა შევძლოთ ღირსეული ხელფასის ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრა! 
ჩვენ ერთად აუცილებლად შევძლებთ, საქართველოში ღირსეული სამუშაო პირობებისა და ხელფასებიის შექმნას!