საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

Sakartvelo და არა Georgia

ხშირად ეშლებათ ჩვენი საქართველო ამერიკის შტატ ჯორჯიაში.  1. ჩემი მიზანია გადაერქვას ჩვენი უცხოელი მე…