საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

შეიქმნას ე.წ. fight club

კანონით იქნას დაშვებული ე.წ. fight clubების არსებობა. შეიქმნას ცემა-ტყეპის ფედერაცია და გენდერული კო…