საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ვაპროტესტებთ ''სახელმწიფო სტიპენდიის'' გაცემის წესში ახლადგანხორციელებულ ცვლილებებს.

'სახელმწიფო სტიპენდიის '' გაცემის წესის ცვლილების თანახმად გაუქმებულ იქნა უმნიშვნელოვანესი საკონკურ…

საგანმანათლებლო ''ამერიკული სივრცე'' სენაკის მუნიციპალიტეტში.

დაახლოებით 600-ზე მეტი ''ამერიკული სივრცე'' , რომელიც განლაგებულია 140-ზე მეტ ქვეყანაში, წარმოადგენს…