საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გახდეს კიბერ ბულინგი დასჯადი

გახდეს კიბერ ბულინგი დასჯადი,არა როგორც ამჟამად განიხილავს საქართველოს კანონი, რომ ის ფაქტიურად არ მ…