საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

საშინაო დავალებების ნებაყოფლობა და არჩევითი საგნები

საშინაო დავალებები უნდა იყოს ნებაყოფლობითი სკოლებში და ასევე უნდა იყოს არჩევითი საგნები რადგან მოსწა…