საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გაიმართოს გათბობის სისტემა თსუს ბიბლიოთეკის შენობაში

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის შენობაში, სადაც სტუდენტები ყოველ ზამთარს ფინალურ გამოც…