საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის რეფერენდუმის დანიშვნა

პეტიციის მიზანია, საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად რეფერენდუმის დანიშვნა - შემდეგ საკითხზე…