საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

მოთხოვნა გაუქმდეს მართვის მოწმობა

მოთხოვნა გაუქმდეს მართვის მოწმობა იმის გათვალისწინებით რომ  უმეტეს შემთხვევაში როცა  ადამიანებს მოზდ…