საკონტაქტო ინფორმაცია
აიკრძალოს ონლაინ კაზინოები !

საჭიროა 29680 ხელმოწერა

320
30000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

აიკრძალოს ონლაინ კაზინოები !

აიკრძალოს ონლაინ კაზინოები რადგან:

1) არ არიან მისგან დაცული ჩვენი არასრულწლოვანი თანამოქალაქენი !

2) აქტიურ პროპაგანდას ეწევიან ქუჩებში და სოციალურ ქსელებში რადგან სხვისი უბედურების ხარჯზე გამდიდრდნენ !