საკონტაქტო ინფორმაცია
მართვის მოწმობის ''B''კატეგორიის პრაქტიკული გამოცდის ქალაქის ჩაბარებისას არ გვიწევდეს ახალი კანონით ჩაბარება, ვინაიდან მოედანი ჩაბარებულად გვეთვლება

საჭიროა 1999 ხელმოწერა

1
2000
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
  • თბილისის მერია
  • თბილისის საკრებულო

მართვის მოწმობის ''B''კატეგორიის პრაქტიკული გამოცდის ქალაქის ჩაბარებისას არ გვიწევდეს ახალი კანონით ჩაბარება, ვინაიდან მოედანი ჩაბარებულად გვეთვლება

მოედნის ჩაბარების შემეგ გვაქვს 1 წელი ვადა ქალაქის მოსამზადებლად, ვინაიდან დაემატა ქალაქში პარკირება გამოდის ტყუილად მოვემზადეთ მოედნის გამოცდისთვის და ასევე ეს პროცესიც გარკვეულ თანხებთან იყო დაკავშირებული, გთხოვთ გაითვალისწინოთ არსებული მდგომარეობა.