საკონტაქტო ინფორმაცია
,,ვაკის პარკს" ეწოდოს ,,მარიტას სახელობის პარკი''

საჭიროა 3357 ხელმოწერა

1643
5000
ადრესატი:
  • თბილისის მერია
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს პრეზიდენტი

,,ვაკის პარკს" ეწოდოს ,,მარიტას სახელობის პარკი''

,,ვაკის პარკს" მარიტას სახელი ეწოდოს და დაიდგას, სკულპტურა გოგონა ჩოგნით, ის ხომ ყველას მარიტაა, ყველას ტკივილი და დარდი, შემდეგ კი, თაობებს მოვუყვებით უშიშარ, ლამაზ, ჭკვიან, ცელქ გოგონაზე.