საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

მეტი ადგილობრივი პროდუქცია - მეტი მხარდაჭერა მცირე მეურნეებს

სასურსათო უსაფრთხოება სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების ნაწილია. იგი გულისხმობს მთავრობის ვალდებულებ…