საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

სამაგისტრო გამოცდები

მოვითხოვთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ საბოლოოდ დადებული  სამარცხვინოდ მომატებული ქულების  ანუ გ…

აიკრძალოს ცუხოური კინოს უხარისხოთ თარგმნა

მოვითხოვთ კულტურის სამინისტროსაგან მისცეს პროფესიონალ მთარგმნელებს  შესაბამისი ანაზღაურება,რომ მათ შ…