საკონტაქტო ინფორმაცია
სამაგისტრო გამოცდები

საჭიროა 917 ხელმოწერა

83
1000
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სამაგისტრო გამოცდები

მოვითხოვთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ საბოლოოდ დადებული  სამარცხვინოდ მომატებული ქულების  ანუ გათანაბრებული  შედეგების სამართლიანად მომატებს !