საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ხელმოწერები ქართული ხორბლის კულტურის დაცვისთვის

ქართული ხორბალი ჩვენი უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობაა. დღეს ის გაქრობის პირასაა, გასული საუ…