საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

არა ეზოს გაყიდვას

არ მიეცეს შპს პრაიმ არქის უფლება ვითომ ხალხის ნებიდან გამომდინარე ეზოში გაყიდონ გარე საპარკინგე ადგი…