საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ვითხოვთ ფასების დასტაბილურებას

მოგეხსენებათ არასტაბილურ გარემოში ვიმყოფებით და წინასწარ რაიმეს განჭვრეტა სოციალურ პოლიტიკური მიმართ…