საკონტაქტო ინფორმაცია
ვითხოვთ ფასების დასტაბილურებას

საჭიროა 19991 ხელმოწერა

9
20000
ადრესატი:
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ვითხოვთ ფასების დასტაბილურებას

მოგეხსენებათ არასტაბილურ გარემოში ვიმყოფებით და წინასწარ რაიმეს განჭვრეტა სოციალურ პოლიტიკური მიმართულებით საკმაოდ რთულია. 

2020 წლიდან პანდემიამ და აწ უკვე რუსეთ უკრაინის ომმა საგრძნობლად დაარღვია მოთხოვნა მიწოდებას შორის ბალანსი, რამაც გამოიწვია სამომხმარებლო ფასების ზრდა.

იქედან გამომდინარე რომ ვართ ექსპორტიორი ქვეყანა, გარეშე ფაქტირები მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ფასებზე.

თუმცა, დაკვირვებიხართ ალბათ, ხშირად მაღაზიებში ადგილობრივი წარმოების პროდიქციაზე გაცილებით მაღალი ფასი არის ვიდრე იმპორტირებულ პროდუქტზე, რაც სრულიად ალოგიკურია.

ვითხოვთ სახელმწიფომ, კონკურენციის სააგენტომ მიიღოს ქმედითი ნაბიჯები, დააწესოს ფასწარმოქმნის შესახებ კანონი, თუ არსებობს, გამოიყენოს და ნუ ხდება ადგილობრივი ღარიბი მოსახლეობის ხარჯზე ბიზნეს ოპერატირების გამდიდრება. გლეხების მიერ წარმოებელი პროდუქცია არ უნდა იყოდებოდეს 3 ჯერ და 4 ჯერ ძვირად ვიდრე გლეხი აფასებს თავის შრომას. 

გთხოვთ მოაწერეთ ხელი და მოვთხოვოთ მთავრობას იზრუნონ და დასწიონ სამომხმარებლო ფასების ინდექსი.