საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გამკაცრდეს სასჯელი ცხოველთა მიმართ ძალადობაზე

საქართველის სისხლის სამართლის 259-ე მუხლით გათვალისწინებულია სასჯელი ცხოველთა წამების, სასტიკი მოპყრ…