საკონტაქტო ინფორმაცია
გამკაცრდეს სასჯელი ცხოველთა მიმართ ძალადობაზე

საჭიროა 9995 ხელმოწერა

5
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

გამკაცრდეს სასჯელი ცხოველთა მიმართ ძალადობაზე

საქართველის სისხლის სამართლის 259-ე მუხლით გათვალისწინებულია სასჯელი ცხოველთა წამების, სასტიკი მოპყრობის, ძალადობის ან მსგავსი ქმედების ჩადენისათვის.

სასჯელის სახე არის მსუბუქი და მოვითხოვთ ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისათვის სასჯელი გამკაცრდეს!!!

ყველა მოძალადე სათანადოდ უნდა დაისაჯოს!!