საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

შემცირდეს ფასები ელექტროენერგიის სასმელი წლის და ბუნებრივი აირის მიწოდებაზე

შემცირდეს  ელექტროენერგიის წლის მომარაგების ბუნებრივი აირის მიწოდების სააბონენტო გადასახადი