საკონტაქტო ინფორმაცია
შემცირდეს ფასები ელექტროენერგიის სასმელი წლის  და ბუნებრივი აირის მიწოდებაზე

საჭიროა 49979 ხელმოწერა

21
50000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

შემცირდეს ფასები ელექტროენერგიის სასმელი წლის და ბუნებრივი აირის მიწოდებაზე

შემცირდეს  ელექტროენერგიის

წლის მომარაგების 
ბუნებრივი აირის მიწოდების სააბონენტო გადასახადი

 


თავისუფალი ადამიანი არის ქვეყნის დემოკრატიის ერთ ერთი სიმბოლო  

ვრცლად