საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

რეანომობილი სვანეთს

მესტიის მუნიციპალიტეტი აერთიანებს ერთ დაბასა და 152 სოფელს,  მოსახლეობის რიცხოვნობა  დაახლოებით 9400…