საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

უკრაინის მხარდამჭერი პეტიცია

ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერი, საქართველოს მოქალაქეები - ვეყრდნობით რა საქართველოს კონსტიტუციას, კანონმ…