საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

Გააუქმეთ გამოცდები ქართველი ემიგრანტებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად!

Ქართველი ემიგრანტები საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად იძულებული არიან ჩააბარონ გამოცდები. Ემიგრანტ…