საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

პიროტექნიკით საფრთხეს უქმნი ცოცხალ არსებას

დასრულდეს ძალადობა ცხოველებზე!!!!! და აიკრძალოს პიროტექნიკის გაყიდვა!!!!!