საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

,,უფასო კვება საჯარო სკოლებში,,

საჯარო სკოლებში უფასო კვება       საქართველოს სკოლებისთვის მნიშნელოვანია მოსწავლეების საკვებით უზრუნ…