საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

თავშესაფარი უსახლკაროებს

დღემდე საქართველო დგას უსახლკაროთა პრობლემის წინაშე რომელიც გადაუჭრელი ჩანს მაგრამ ეს ასე არ არის, ხ…