საკონტაქტო ინფორმაცია
თავშესაფარი უსახლკაროებს

საჭიროა 9995 ხელმოწერა

5
10000
ადრესატი:
  • თბილისის მერია

თავშესაფარი უსახლკაროებს

დღემდე საქართველო დგას უსახლკაროთა პრობლემის წინაშე რომელიც გადაუჭრელი ჩანს მაგრამ ეს ასე არ არის, ხელისუფლებას შეუძლია ამ პრობლემების მოგვარება, ჩვენ მათ უბრალოდ ხმა უნდა მივაწვდინოთ. ყველაზე სამწუხაროაუხარო ფაქტი ის არის რომ ჩვენ უსახლკაროთა უდიდესი რაოდენობის გამო არ შეგვიძლია სტატისტიკური მონაცემები წარმოდგენა, მაგრამ ის ვიცით რომ მათი რაოდენობა ყოველ წელს უფრო და უფრო იზრდება.