საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გზების მოწესრიგება

ბათუმია 29-ე საჯარო სკოლის მინდებარე ტერიტორიაზე გზა დანგრეული და მიუხედავია. ვინაიდან, როგორც უფროს…