საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

საჯარო სივცრეების ადაპტირება კაზრეთში

  პეტიციის მიზანია დაბა კაზრეთში არსებული პრობლემის, არაადაპტირებული საჯარო სივრცეების აღმოფხვ…