საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

ენერგოდამოუკიდებლობა, უფასო ელექტროენერგია მზის, ქარის და გეოთერმული წყლების გამოყენებით

პეტიცია შექმნილია ''მწვანე ენერგიების განვითარების ფონდი''-ს მიერ. პეტიციის მიზანია საქართველოს ენერ…