საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

აიკრძალოს ონლაინ კაზინოები.

ონლაინ კაზინოები უნდა აიკრძალოს ვინაიდან,ონლაინ კაზინოებს უფრო მეტი ზიანი მოაქვთ ახალგაზრდებისთვის,ვ…