საკონტაქტო ინფორმაცია
აიკრძალოს ონლაინ კაზინოები.

საჭიროა 418 ხელმოწერა

2
420
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

აიკრძალოს ონლაინ კაზინოები.

ონლაინ კაზინოები უნდა აიკრძალოს ვინაიდან,ონლაინ კაზინოებს უფრო მეტი ზიანი მოაქვთ ახალგაზრდებისთვის,ვიდრე სარგებელი ქვეყნის ეკონომიკაში.ასევე ონლაინ კაზინოებს არ აქვს ასაკობრივი შეზღუდვა და საფრთხეს უქმნის არასრულწლოვნებს.