საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გაზი გრიგოლაანთკარს

ჩვენ ვართ დუშეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეები. გვსურს გადავჭრათ ამავე მუნიციპალიტეტის, სოფ…