საკონტაქტო ინფორმაცია
გაზი გრიგოლაანთკარს

საჭიროა 196 ხელმოწერა

4
200
ადრესატი:
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
  • დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

გაზი გრიგოლაანთკარს

ჩვენ ვართ დუშეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეები.

გვსურს გადავჭრათ ამავე მუნიციპალიტეტის, სოფელ გრიგოლაანთკარის გაზიფიკაციის პრობლემა, რაც გულისხმობს იმას, რომ სრულყოფილად იქნას მიწოდებული თითოეულ ოჯახში ბუნებრივი აირი და შეძლონ იმ სიდუხჭირის დაძლევა, რისი გაბლაც ყოველწლიურად თითოეულ მათგანს უწევს. კერძოდ, მოსახლეობა, გათბობის მიზნით, იძულებულია შეიძინოს ან თვითონვე მოიპოვინ სხვადასხვა ხე-ტყის მასალა, რომელიც იწვევს ბუნებრივი რესურსების არაეფექტურ გამოყენებას.

ამ მიზნის მიღწევა საჭირო და მნიშვნელოვანია, რადგან თითოეულმა, პეტიციის ხელმომწერმა, წვლილი შეიტანოს, როგორც ხელმოწერით, ასევე მათი აქტიურობით. დანარჩენ საკითხებს რაც შეეხება, ჩვენ მივმართავთ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას და მოვახდენთ მათთან შეთანხმებას პრობლემის პრობლემის გადასაჭრელად. ხოლო ჩვენი შემდეგი ნაბიჯი იქნება კომპანიასთან კომუნიკაცია იმ საკითხების განხილვა და დაანონსება, რათა შემდგომ საბოლოოდ აღმოფხვრას იქ მცხოვრებთ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც დღემდე განუკითხაობაშია

პატივისცემით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები.